Багийн нэр

Ангаахай баг

Тоглогчид

Тоглогч Байршил Гар Нас Өндөр Хувийн дугаар Зэрэг
Тамир овогтой Буянхишиг
9
Гантулга овогтой Түшигт
9
Оюунболд овогтой Өлзийхүлэгт
10
Бат-Эрдэнэ овогтой Ганмолор
9